Οfficeserv 7100

Το officeserv 7100 ειναι σχεδιασμένο γιά να καλύπτει τις αναγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων με δυνατότητες voice  mail,auto attendant,VOICE OVER IP,καλύπτοντας τον κυρίως χώρο καθώς και τυχόν υποκαταστήματα μεσω internet με διασύνδεση.